ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توله

لغت‌نامه دهخدا

توله . [ ت َ وَل ْ ل ُه ْ ] (ع مص ) (از: ول ه ) اندوهگین شدن و سرگشته و بی خود گردیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ