ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تولع

لغت‌نامه دهخدا

تولع. [ت َ وَل ْ ل ُ ] (ع مص ) حرص کردن و هوسناکی . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). حریص و آزمند شدن . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ