ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توقی

لغت‌نامه دهخدا

توقی .[ ت َ وَق ْ قی ] (ع مص ) (از «وق ی ») حذر کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (دهار). پرهیز کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). حذر کردن و ترسیدن . (از اقرب الموارد). خود را نگاه داشتن از چیزی . (آنندراج ). نگهبانی . (غیاث اللغات ). پرهیز کردن . اتقاء. تجنب . اجتناب . (از یادداشتهای مرحوم دهخدا) : و گلشن معانی را از خار و خاشاک خلاف ، توقی و تصون واجب بیند. (سندبادنامه ص 63). رجوع به توقیت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ