ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توتو کردن

لغت‌نامه دهخدا

توتو کردن . [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) دجدجه .مرغ خانگی را خواندن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ