ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توته خانه

لغت‌نامه دهخدا

توته خانه . [ تو ت َ ن َ ] (اِخ ) دهی از دهستان دیزجرود بخش عجب شیر است که در شهرستان مراغه واقع است و 451 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ