ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توتح

لغت‌نامه دهخدا

توتح . [ ت َ وَت ْ ت ُ ] (ع مص ) نوشیدن اندک از شراب . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).و در اللسان : اندک اندک نوشیدن شراب را. (از اقرب الموارد). اندک خوردن از شراب . (تاج المصادر بیهقی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ