ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهکیل

لغت‌نامه دهخدا

تهکیل . [ ت َ ](ع مص ) خرامیدن زن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || رفتن اسب نیکو و نجیب . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ