ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهور داشتن

لغت‌نامه دهخدا

تهور داشتن . [ ت َ هََ وْ وُ ت َ ](مص مرکب ) بی باک بودن و مردانگی و رشادت داشتن . (ناظم الاطباء). رجوع به تهور و دیگر ترکیبهای آن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ