ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهقل

لغت‌نامه دهخدا

تهقل . [ ت َ هََ ق ْ ق ُ ] (ع مص ) به رفتار گرانبار رفتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ