ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهارط

لغت‌نامه دهخدا

تهارط. [ ت َ رُ ] (ع مص ) یکدیگر را دشنام دادن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تشاتم . (اقرب الموارد). رجوع به تشاتم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ