ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنویر کشیدن

لغت‌نامه دهخدا

تنویر کشیدن . [ ت َن ْ ک َ / ک ِ دَ ] (مص مرکب ) نوره کشیدن . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ