ترجمه مقاله

تنتیل

لغت‌نامه دهخدا

تنتیل . [ ت َ ] (ع ص ) رجل تنتیل ؛ مرد کوتاه بالا. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله