تنتور

لغت‌نامه دهخدا

تنتور. [ ت َ ] (فرانسوی ، اِ) در اصطلاح پزشکی مایعی است که از تأثیر الکل یا اتر بر جوهرهای مواد گیاهی یا حیوانی یا معدنی بدست آید. (از لاروس ). تنتورها مایعات الکلی هستند که از اثر تأثیر الکل به درجات مختلف بر روی مواد خشک گیاهی ، حیوانی و شیمیایی بدست می آیند. تنتورها را برحسب آنکه در تهیه ٔ آنها یک یا چند ماده ٔ دارویی بکار رفته باشد به تنتورهای ساده و مرکب تقسیم بندی کرده ... تنتورها را به روشهای مختلف : انحلال ساده و انحلالهای استخراجی از قبیل ماسراسیون و... تهیه می کنند. اگر ماده ٔ دارویی در الکل حل شود آن را بطریق انحلال ساده تهیه می کنند مانند تنتور کامفر غلیظ و تنتور اسانس مانت . هرگاه دارویی از مواد گیاهی و یا حیوانی باشد تنتور را به روش ماسراسیون و... تهیه می کنند...
تنتورهای ساده مانند: تنتور ید، تنتور کامفر، تنتورسیل .
تنتورهای ساده و سمی مانند:تنتور بلادن ، تنتور نواومیک ، تنتور تریاک .
تنتورهای مرکب مانند: تنتور ژالاب ، لدانم ، الیگزیر پار گوریک . (از داروهای جالینوسی رفیعزاده ). رجوع به همین کتاب صص 99-130 و کارآموزی داروسازی صص 83-85 و تنطور شود.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما