ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنبسه

لغت‌نامه دهخدا

تنبسه . [ تَم ْ ب َ س َ / س ِ ] (اِ) قالی را گویند خواه کرمانی وخواه جوشقانی و معرب آن طنفسه است . (برهان ). قالی وبساط و طنفسه معرب آن . (فرهنگ رشیدی ) (انجمن آرا) (آنندراج ). قالی کوچک و گلیم طنفسه . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ