ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تمنه حارس

لغت‌نامه دهخدا

تمنه حارس . [ ] (اِخ ) رجوع به ماده ٔ بعد شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما