ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمزین

لغت‌نامه دهخدا

تمزین .[ ت َ ] (ع مص ) افزونی کردن برکسی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || ستودن و ستودن زنده را از حق باشد یا از باطل . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). مدح و تقریظ. (اقرب الموارد). || پرکردن خیک را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ