ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمر

لغت‌نامه دهخدا

تمر. [ ت ِ م ِ ] (اِ) به زبان علمی هند بمعنی تاریکی باشد که در مقابل روشنی است . (برهان ). سانسکریت : تی می را . (اشیتنگاس بنقل حاشیه ٔ برهان چ معین ). تاریکی و ظلمت و سیاهی و کوری کامل . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ