ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمر

لغت‌نامه دهخدا

تمر. [ ت َ / ت ِ ] (ترکی ، اِ) آب مروارید را گویند و آن علتی است که بعضی از مردم را در سن چهل سالگی در چشم بهم می رسد و چشم تاریکی می کند و بینایی نقصان می پذیرد و چون سن از پنجاه تجاوز نماید، آن علت بخودی خود برطرف گردد. (برهان ) (از انجمن آرا) (از فرهنگ رشیدی ) (از فرهنگ جهانگیری ) (از آنندراج ). کدورت جلیدیه که آب مروارید نیز گویند. (ناظم الاطباء). بیماریی که در چشم پیدا شود. (غیاث اللغات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ