ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمر

لغت‌نامه دهخدا

تمر. [ ت َ ] (اِ) تمر هندی . رجوع به همین کلمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ