ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمرمر

لغت‌نامه دهخدا

تمرمر. [ ت َ م َ م ُ ] (ع مص ) لرزیدن تن از نازکی . (زوزنی ). جنبیدن و لرزیدن از شادی . || جنبیدن ریگ . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ