ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمام

لغت‌نامه دهخدا

تمام . [ ت َ / ت ُ / ت ِ ] (ع مص ) بمعنی تَمامه و تِمامه و تم [ ت َ م م / ت ُ م م / ت ِ م م ] . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ