ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمالو

لغت‌نامه دهخدا

تمالؤ. [ ت َ ل ُءْ ] (ع مص ) هم پشت شدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). تعاون . (از اقرب الموارد). || فراهم آمدن و انبوهی کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). اجتماع گروه بر امری . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ