ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلقع

لغت‌نامه دهخدا

تلقع. [ ت َ ل َق ْ ق ُ ] (ع مص ) دشنام دادن و سخن راندن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء): تلقع بالکلام ؛ رمی به رمیاً. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ