ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلخ آب

لغت‌نامه دهخدا

تلخ آب . [ ت َ ] (اِخ ) دهی از دهستان آتش بیک است که در بخش سراسکندر شهرستان تبریز واقع است و 435 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ