ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تقری

لغت‌نامه دهخدا

تقری ٔ. [ت َ ] (ع مص ) بند کرده شدن زن جهت استبراء. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به تقرئة شود. || بیرون آمدن از حیض . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ