ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تفزر

لغت‌نامه دهخدا

تفزر. [ ت َ ف َزْ زُ ] (ع مص ) ازهم بشدن جامه و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). پاره و شکافته شدن جامه و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ