ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تفاصیل

لغت‌نامه دهخدا

تفاصیل . [ ت َ ] (ع اِ) ج ِ تفصیل . (ناظم الاطباء). و رجوع به تفصیل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ