ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تغامز

لغت‌نامه دهخدا

تغامز. [ ت َ م ُ ] (ع مص ) یکدیگر را به چشم اشارت کردن . (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء). با یکدیگر بچشم اشارت کردن . (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). اشاره کردن بعض قوم مر بعض دیگر را با چشمهای خود، یقال : تغامزوا به . (از اقرب الموارد). و منه قوله تعالی : و اذا مروا بهم یتغامزون . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ