ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعصیر

لغت‌نامه دهخدا

تعصیر. [ت َ ] (ع مص ) در عصر آمدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || به جوانی رسیدن و رسیده گردیدن دختر و در حیض درآمدن و نزدیک بیست سالگی رسیدن آن و بچه آوردن . یا حبس کرده شدن دختر وقت حیض . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). بالغ شدن جوانی زن یا بالغ شدن وی یا گذشتن بیست سالگی و یا زاییدن او. (از اقرب الموارد). || غلاف خوشه برآوردن کشت . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ