ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعالیم

لغت‌نامه دهخدا

تعالیم . [ ت َ ] (ع اِ) ج ِ تعلیم . تعلیمات . رجوع به تعلیم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ