ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعالم

لغت‌نامه دهخدا

تعالم . [ ت َ ل ُ ] (ع مص ) بهم دانستن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || دانستن . یقال : تعالمه الجمیع؛ یعنی دانستند آن را. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ