ترجمه مقاله

تضویط

لغت‌نامه دهخدا

تضویط. [ ت َض ْ ] (ع مص ) اندوختن و فراهم آوردن چیزی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله