ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تشغیة

لغت‌نامه دهخدا

تشغیة. [ ت َ ی َ ] (ع مص ) قطره قطره چکانیدن کمیز را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). قطره قطره بول کردن مرد. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ