ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسؤر

لغت‌نامه دهخدا

تسؤر. [ ت َ س َء ءُ] (ع مص ) بقیه ٔ نبیذ را خوردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از المنجد): تسأر النبیذ؛ شرب سؤره و بقایاه . (متن اللغة).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ