ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسه تسه

لغت‌نامه دهخدا

تسه تسه . [ ت ِ س ِ ت ِ س ِ ] (اِ) نوعی مگس آفریقایی
از جنس گلوسین که موجب انتشار بیماری خواب میگردند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ