ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تزوال

لغت‌نامه دهخدا

تزوال . [ ت َزْ ] (اِ) برگ گیاه را گویند و با زای فارسی هم آمده است . (برهان ) (آنندراج ). برگ و شاخ گیاه . (ناظم الاطباء). و رجوع به تژوال و تژاول شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ