ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترکمنی

لغت‌نامه دهخدا

ترکمنی . [ ت ُ ک َ م َ ] (ص نسبی ) منسوب به ترکمن ، ترکمانی . چون قالیچه ٔ ترکمنی ، اسب ترکمنی و جز این ها. و رجوع به ترکمان و ترکمانی و ترکمن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ