ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترکمانی

لغت‌نامه دهخدا

ترکمانی . [ ت ُ ک َ ] (ص نسبی ) منسوب به ترکمان . (ناظم الاطباء). چون اسب ترکمانی ، دوغ ترکمانی و جز اینها :
یکی زیغ دیدم فکنده در او
نمد پاره ٔ ترکمانی سیاه .

معروفی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ