ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترکمانی

لغت‌نامه دهخدا

ترکمانی . [ ت ُ ک َ ] (اِخ ) محمدبن احمدبن عثمان بن ابراهیم بن مصطفی ماردینی جلال الدین ترکمانی حنفی متولد 714 هَ . ق . او راست «الجنان فی مختصر وفیات الاعیان » و «کشف الکاشف » در شرح معنی خبازی در اصول . (از هدیة العارفین ج 2 ص 157).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ