ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترکمانیه

لغت‌نامه دهخدا

ترکمانیه . [ ت ُ ک َ نی ی َ ] (ع اِ) دزی در ذیل قوامیس عرب آرد: نوعی لباس زنان است . (دزی ج 1 ص 145). ظاهراً لباسی منسوب به ترکمان و این کلمه شکل عربی ترکمانی است . و رجوع به ترکمانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ