ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترؤد

لغت‌نامه دهخدا

ترؤد. [ ت َ رَءْ ءُ ] (ع مص ) بحرکت آمدن و وزیدن باد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بحرکت آمدن باد و به چپ و راست متمایل شدن آن . (از اقرب الموارد) (از المنجد). || برخاستن ، پس لرزه گرفتن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || سایه افکندن و میل کردن شاخ درخت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). میل کردن شاخ درخت . (منتهی الارب ) (المنجد). || پیچیده شدن گردن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (المنجد). || شادمانی نمودن از نعمت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || در چاشت بودن : تراءّد الضحی ؛ کان فی الرأد. (اقرب الموارد) (المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ