ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترهس

لغت‌نامه دهخدا

ترهس . [ ت َ رَهَْ هَُ ] (ع مص ) جنبیدن و حرکت نمودن و مضطرب شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تحرک و اضطراب .(المنجد). تمخض و تحرک و اضطراب . (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ