ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترفیع دادن

لغت‌نامه دهخدا

ترفیع دادن . [ ت َ دَ ] (مص مرکب ) در تداول امروز، رتبه و درجه دادن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ