ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترعیش

لغت‌نامه دهخدا

ترعیش . [ ت َ ] (ع مص ) لرزانیدن . (زوزنی ).
|| لرزیدن . (آنندراج ). ارعاد. (ذیل اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ