ترجمه مقاله

ترعه ٔ عامر

لغت‌نامه دهخدا

ترعه ٔ عامر. [ ت ُ ع َ / ع ِ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ترعةُ عامر. جایی است در صعید بالا، بر کنار نیل . در آنجا یک قسم ماهی کوچکی که آن را صرایری نامند بحد فراوان یافت می شود و این ماهی خار (تیغ) زیادی در داخل ندارد. (از معجم البلدان ). رجوع به ترعة شود.
ترجمه مقاله