ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترشه واش

لغت‌نامه دهخدا

ترشه واش . [ ت ُ / ت ُ رُ ش َ / ش ِ ] (اِ مرکب ) به لغت تنکابن حماض است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به ترشه و حماض شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ