ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترذه

لغت‌نامه دهخدا

ترذه . [ ت َ ذَ / ذِ ] (اِ) همان ترده ٔ مرقوم است . (شرفنامه ٔ منیری ). رجوع به ترده شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ