ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تراهص

لغت‌نامه دهخدا

تراهص . [ ت َ هَُ ] (ع مص ) بر هم نشستن و محکم و استوار شدن سنگها. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تراصف ثابت صخره ها. (المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ