ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تدیانی

لغت‌نامه دهخدا

تدیانی . [ ت َدْ نی ی ] (ص نسبی ) منسوب است به تدیانه . (سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ