ترجمه مقاله

تدره

لغت‌نامه دهخدا

تدره . [ ت ُ رَه ْ ] (ع اِمص ) دفعو مدافعه . (المنجد) (اقرب الموارد). یقال : هو ذو تدره القوم ؛ ای الدافع عنهم . (اقرب الموارد). هو ذوتدره ؛ اذا کان هجاماً علی اعدائه من حیث لایشعرون . (المنجد). هو ذوتدرههم ؛ یعنی او راننده و دورکننده است از آنها و حمایت کننده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله